Spárovka průběžná (jednovrstvá)

Jednovrstvé desky z masivu se skládají z průběžných a s podélnou stranou rovnoběžných masivních lamel stejného druhu a stejné šířky, které jsou pevně slepeny.

Spárovka jednovrtsvá A/B, průběžné lamely

Šířka: 38-50 mm/51-60 mm
Šířka: 20/25/27/30/35 mm
A strana barevně jednotná