cinkovaná dubová spárovka        
kvalita síla mm šířka mm délka mm kus cena bez DPH za desku cena s DPH za desku
A/B 38 800 4000 13 4864 5885,44